Контакти

Ако желаете да се свържете с мен , можете да го направите на e-mail: genkapetrova@abv.bg или
gecpetrova@gmail.com